Projectes actuals

dimarts, 21 d’octubre del 2008

El febrer del 2007 el Pannell Intergovernamental de Canvi Climàtic (IPCC) va comunicar el primer del seguit d'informes que constituiran el Quart Informe d'Avaluació (AR4). Aquest nou informe valorarà el coneixement científic actual dels orígens naturals i humans del canvi climàtic, els canvis observats en el clima i l'aptitud de la ciència per atribuir els canvis a causes diferents i per predir els canvis futurs del clima.

Conseqüencies del canvi climatic

Coseqüencies del canvi climatic

dimarts, 14 d’octubre del 2008

Augment del nivell del mar a causa de la fosa parcial del glaç i de la desaparició parcial o total de les glaceres, no tan sols per l'augment de la quantitat d'aigua sinó també pel volum més gran d'aigua dels oceans com a conseqüència d'haver-se escalfat. Desaparició de zones de conreu properes a les costes, i també de moltes ciutats costaneres. Canvis en el règim actual de precipitacions: augment de precipitacions a les costes i disminució a les illes, a causa de l'evaporació de l'aigua. Canvis en la distribució de la vegetació. Disminució de les zones conreables i de la vegetació, a causa de la sequera. Expansió de les zones desèrtiques, o desertificació. Aparició de malalties tropicals en zones on ara no hi són, com la malària o el còlera a Europa.La pluja àcida amb els gasos que extreuen les fabriques en barrejarse amb els núvols forma una pluja que l'anomenem pluja àcida i pot ser perillosa per el medi i també per les persones.

concepte de canvi climatic.

dimarts, 7 d’octubre del 2008

El concepte de canvi climatic es la modificació del clima ja sigui per canvi natural o humanes.Aquest canvi,té varies causes moltes de elles o quasi totes són per culpa dels humans.Els recursos naturals,calentament de la terra...causes que nosaltres estem fen un us exesiu i el canvi es produeix encara més rapid del normal.El canvi climatic es causa natural,pero nosaltres l'axelerem.