concepte de canvi climatic.

dimarts, 7 d’octubre del 2008

El concepte de canvi climatic es la modificació del clima ja sigui per canvi natural o humanes.Aquest canvi,té varies causes moltes de elles o quasi totes són per culpa dels humans.Els recursos naturals,calentament de la terra...causes que nosaltres estem fen un us exesiu i el canvi es produeix encara més rapid del normal.El canvi climatic es causa natural,pero nosaltres l'axelerem.